top of page

 
JELGAVAS AKVATLONS 2023
Latvijas kausa 1.posms
(PELDĒŠANA+SKRIEŠANA)

NOLIKUMS

LAIKS UN VIETA

  • Latvijas kausa 1. posms akvatlonā notiks sestdien, 2023. gada 25. martā, Jelgavā, Raiņa iela 1

  • Peldēšana – LLU peldbaseinā, Raiņa iela 1, Jelgava,  (25m*5 celiņi + viens celiņš paredzēts iesildīšanās vajadzībām) https://www.llu.lv/lv/peldbaseins

  • Skriešana – Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadionā, Mātera iela 44 , Jelgava (300m aplis)

  • Sacensību sākums: plkst. 9:00.

 

SACENSĪBU VADĪBA

 

Sacensības organizē  Sporta klubs “TRIRUNPRO”  (Mārtiņš Marnauza tel.+37128661264 martins.marnauza@gmail.com), sadarbībā ar Jelgas pilsētas pašvaldību un Latvijas Triatlona federāciju.

Sacensību galvenais tiesnesis – Ineta Aulika +371 29297797

SACENSĪBU PROGRAMMA

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija - peldēšana

no 8:30

Ierašanās uz peldēšanas posmu LLU peldbaseinā

Adrese - Raiņa iela 1, Jelgava.

Peldēšana

9:30 - 12:00

Iesildīšanās- viens celiņš būs brīvs un iesildīšanās būs pieejama visu peldēšanas laiku, sākot no 9:00

9:30 starts peldēšanai 400m

10:50 starts peldēšanai 200m

11:35 starts peldēšanai 50m

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija – skriešana

no 13:00

Ierašanās Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadionā uz skriešanu

Adrese - Mātera iela 44, Jelgava

Skriešana

13:30 - 16:00

Apbalvošana

13:30 starts 500m skrējienam

14:00 starts 1000m skrējienam

14:30 starts 3000m skrējienam

20 minūtes pēc katras distances pēdējā skrējiena

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES

vecuma_grupas.PNG

DALĪBAS MAKSA

Visu pieteikšanās laiku, līdz 22.03.2022 plkst.23.59

Apmaksa

F40,M40, F50,M50, FO, MO,  F, M = EUR 15

F,M09- F,M19, F60,M60, F70,M70  = EUR 10

Pēc reģistrācijas veiciet maksājumu 2 dienu laikā uz šādu kontu:

LV40HABA0551051367296

biedrība "TriRunPro", reģistrācijas Nr. 40008309049

Maksājuma rekvizītos OBLIGĀTI jānorāda: Vārds, Uzvārds, dzimšanas gads, "Jelgavas Akvatlons"

Cita informācija un apbalvošana

Lūgums pieteikties laicīgi, lai varētu kvalitatīvi plānot sacensību norisi. Starta protokoli peldēšanai un skriešanai tiks publicēti 23.03.2022. pēcpusdienā. SACENSĪBU DIENĀ PIETEIKTIES NEBŪS IESPĒJAMS!!!

1. - 3. vietu ieguvēji visās vecuma grupās tiks apbalvoti ar organizatoru sarūpētām balvām

register

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās ir beigusies

Lūdzu, sekojiet informācijai sociālajos tīklos un mājaslapā.

Starta sarakstus un rezultātus varēsiet atrast šeit

Cita informācija un noteikumi

SACENSĪBU ĪPAŠIE NOTIEKUMI

Apstiprinot bērna vai audzēkņa dalību sacensībās vecāki vai pārstāvji, atsakās no jebkādu pretenziju izvirzīšanas organizatoram vai citām pasākuma organizēšanā iesaistītām personām pēc iespējama nelaimes gadījuma vai materiālo zaudējumu rašanās un necīnās par zaudējumu atgūšanu tiesas ceļā;

Dalībnieks un sacensību apmeklētājs tiek informēts, ka pasākuma laikā var tikt veikta arī filmēšana un fotografēšana no organizatoru puses , pasākuma rīkotāja, pasākumu tiesnešu un citu tam pilnvaroto personu puses, kā arī sacensību rezultātu publicēšana. Piesakoties pasākumā kā dalībnieks vai, apmeklējot pasākumu klātienē, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un filmēts, ka viņa attēls var tikt izmantots filmās, fotogrāfijās, audiovizuālajos ierakstos, ka viņa sacensību rezultāti var tikt publicēti sacensību vietā un pasākuma rīkotāja vai citu tam pilnvaroto trešo pušu komunikāciju rīkos.

Visas tiesības uz šādiem materiāliem un tā izmantošanu pieder organizatoriem vai attiecīgi pilnvarotajai trešajai personai, šādu materiālu, pasākuma rīkotājs vai attiecīgi pilnvarotā trešā persona var izmantot pēc saviem ieskatiem visā pasaulē jebkuros plašsaziņas līdzekļos reklāmas nolūkos vai citam mērķim, kā arī komerciālos nolūkos bez jebkādas atlīdzības vai kompensācijām par iepriekš minēto apmeklētājam.

 

PAMATNOTEIKUMI

Peldēšana- pēc ITU un FINA peldēšanas noteikumiem.

Atbilstoši LTF kausa izcīņas 2023.gada sezonas nolikumam 2008. gadā dzimušais sportists(-e) var piedalīties F,M15 vai F,M 17 grupas distancē pēc izvēles.

Katrs sacensību dalībnieks (vai viņa pārstāvis) pirms starta reģistratūrā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību izvēlētās distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta dalībnieka pieteikuma anketu.

Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamajām traumām sacensību laikā.

LATVIJAS TRIATLONA FEDERĀCIJAS KAUSA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:

Indivduālajā vērtējumā:

Tiek vērtēti TIKAI LTF licencētie sportisti;

Tiek vērtēti dalībnieku rezultāti visās vecuma grupās.

Sezonas vērtējumā punkti tiek piešķirti pēc Latvijas kausa triatlona nolikuma.

Sezonas komandu vērtējuma principi notiek atbilstoši Latvijas kausa triatlona nolikumam.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. 
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

 

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 40,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

DATU APSTRĀDES POLITIKA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Piesakoties sacensībām dalībnieks piekrīt, savu personas datu apstrādei, balstoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.1.pantu.

Gan sacensību organizētājam, gan sportistam (“Sportists – fiziskā persona, kas nodarbojas ar sportu un piedalās sporta sacensībās”) ir saistošs Sporta likums, kas 18. panta 2. punktā nosaka sportista pienākumus: “Sportista pienākums, piedaloties sporta sacensībās, ir ievērot starptautisko un Latvijā atzīto sporta federāciju noteikumus, sporta ētikas un godīgas spēles principus, antidopinga konvenciju noteikumus, kā arī normatīvos aktus”. Savukārt, gan sporta ētikas un godīgas spēles principi, gan SL 15.1 pants nosaka, ka jebkādas manipulācijas ar rezultātu ir aizliegtas un sporta rezultāti jāpublicē nesagrozīti, kas ir arī sabiedrības interesēs. Ņemot vērā Sporta likumā noteikto, organizatoru komandai (Sporta klubs "TRIRUNPRO" , Latvijas triatlona federācija) ir tiesisks pamatojums un leģitīmas intereses šo datu apstrādē.

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai korekti attēlotu sportista sniegto rezultātu, attiecībā pret citu dalībnieku rezultātiem. Lai noteiktu sportista piederību distancei un grupai, atbilstoši sacensību nolikumam, bez Datu subjekta vārda un uzvārda ir nepieciešams arī dzimums un dzimšanas datums. Lai aizsargātu Datu subjekta personas datus, dati iespēju robežās, pēc pieprasījuma tiek minimizēti.

datu_apstrade

Kontakti un kā nokļūt

Sacensību vadība

Mārtiņš Marnauza

+37128661264

martins.marnauza@gmail.com

Sacensību galvenais tiesnesis

Ineta Aulika 

+371 29297797

Peldēšana

LLU peldbaseins, Raiņa iela 1, Jelgava

Skriešana

Jelgavas Valsts ģimnāzijas stadionā, Mātera ielā 44

Sekojiet līdzi sociālajiem medijiem, lai iegūtu plašāku informāciju

  • Instagram
  • Facebook
bottom of page